Co grozi za cofanie liczników?

Co grozi za cofanie liczników

Cofanie liczników w samochodach, a czasem także ten proceder jest nazywany korektą licznika, jest od wielu lat prawdziwą plagą. Kupując auto z rynku wtórnego nigdy nie ma stu procentowej pewności co do stanu przejechanych kilometrów, a co za tym idzie także stopnia zużycia całych podzespołów samochodowych, które w nim się znajdują. Nieświadomość prawdziwego przebiegu auta może skutkować nieprzewidzianymi awariami i koniecznością kosztownych napraw. Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zmienić taki stan rzeczy i ukrócić przestępczy proceder poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego bardziej zaostrzonych kar dla osób, które zajmują się czynnościami prowadzącymi do zaniżania przebiegu aut.

 

Co grozi za cofanie licznika?

 

Cofanie licznika kara od pierwszego stycznia 2019 roku będzie o wiele bardziej surowa niż miało to miejsce dotychczas. Do tej pory wykonywanie tego rodzaju procederu było zwykłym wykroczeniem, a obecnie przyjęto bardziej radykalne rozwiązania prawne, dążące do wymierzania kar pozbawienia wolności na okres od trzech miesięcy nawet do pięciu lat. Taka kara będzie dotyczyła zarówno bezpośrednio mechanika dokonującego fizycznie czynności skręcania licznika, jak i zleceniodawcy takiego oszustwa. Surowa kara pozbawienia wolności będzie egzekwowana także od osób, które wymieniły cały licznik na przykład z powodu awarii, a nie zgłosiły tego faktu odpowiedniej stacji kontroli pojazdów.

 

W jaki sposób posiadacz samochodu powinien zgłosić fakt wymiany licznika, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną?

 

Aby nie musieć zastanawiać się – co grozi za cofanie licznika, każdy właściciel samochodu zgłasza fakt wymiany licznika na nowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu wymiany. Trzeba w stacji kontroli pojazdów złożyć pisemne zawiadomienie o fakcie wymiany, dacie jego dokonania oraz o przyczynie, dla której licznik musiał być wymieniony. Podczas złożenia zawiadomienia należy udostępnić auto diagnoście, który stwierdzi prawidłowość działania nowego licznika oraz przekaże informację o jego stanie do centralnej ewidencji pojazdów.

 

Jakie dodatkowe uprawnienia policji i inspekcji drogowe wiążą się ze sprawdzaniem liczników?

 

Ustawodawca w nowym przepisie prawnym upoważnił policję drogową oraz inspekcję transportu drogowego do kontroli stanu licznika podczas każdej kontroli drogowej. Funkcjonariusze będą spisywać stan licznika, a następnie zawiadamiać organ centralnej ewidencji pojazdów, w celu ułatwienia bieżącej kontroli przebiegu każdego auta.

Co grozi za cofanie liczników?
5 (100%) 1 ocen(a/y)